Kohti parasta kuntatalouden kehitystä? Acta nro 243

Kohti parasta kuntatalouden kehitystä? Acta nro 243

Tekijät
Kallio Olavi, Meklin Pentti, Tammi Jari, Vakkuri Jarmo
Julkaisupäivä
Kuvaus
Millaisia muutoksia kuntien taloudessa on tapahtunut Paraslain voimassaoloaikana 2007-2011 verrattuna Paras-hanketta edeltävään aikaan 2000-2006? Tutkimuksen tulosten mukaan Paras-lain rakenteelliset uudistukset – erityisesti kuntaliitokset – lisäävät aluksi kuntien menoja. Ensimmäisten vuosien nettohyöty jää useissa tapauksissa negatiiviseksi. Mahdollisesti myönteiset hyötyvaikutukset alkavat realisoitua muutamien vuosien viiveellä ja tällöin oleellista on niiden tuottama pitkäaikainen hyöty.
Julkaisupäivä
Painos
1
Tiedoston koko
5448 kB
ISBN
978-952-293-004-0
Sivumäärä
168
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto