Työ- ja toimintakyvyn muutos työllisyyden kuntakokeiluhankkeissa

Työ- ja toimintakyvyn muutos työllisyyden kuntakokeiluhankkeissa

Tekijät
Aaltio Elina
Julkaisupäivä
Kuvaus
Työllisyyspalvelujen vaikuttavuus -projektin loppuraportti.
Työllisyyden kuntakokeilussa on 17 kokeiluprojektissa ja 34 kunnassa kokeiltu Kuntaliitossa kehitettyä toimintakykymittaria vuosien 2013–2015 välisenä aikana. Mittarista saadut kokemukset ovat olleet rohkaisevia ja tarvetta uudenlaiselle toimintakyvyn arvioinnille on selvästi olemassa. Kuntakokemusten perusteella voidaan tehdä se johtopäätös, että nyt kädessäsi oleva toimintakykymittari on omalla sektorillaan parasta, mitä Suomessa on aikaan saatu.
Julkaisupäivä
Tiedoston koko
2414 kB
ISBN
978-952-293-326-3
Sivumäärä
75
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto