Kansi

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta

Tekijät
Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto. Työ- ja elinkeinoministeriö.
Julkaisupäivä

Aihealueet

Kuvaus
Tarkistuksessa on otettu huomioon mm. edellisen yleisohjeen antamisen jälkeen voimaan tulleet kuntalain (410/2015) ja kirjanpitolain (1620/2015) muutokset. Taseen laatimista koskevassa yleisohjeessa on tarkennettu mm. toimeksiantojen varojen ja pääomien sekä saatujen lahjoitusten kirjauksia koskevia ohjeita. Ohjeessa on myös linjattu, että kunnat eivät voi soveltaa kirjanpitolain mukaista mahdollisuutta arvostaa tiettyjä taseen eriä käypään arvoon. Tarkistettu yleisohje korvaa vuonna 2010 annetun vastaavan yleisohjeen. Tarkistettua ohjetta noudatetaan laadittaessa kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöstä tilikaudelta 2016.
Julkaisupäivä