Julkaisun kansi

Tietoja pienistä lämpölaitoksista vuodelta 2019

Tekijät
Kuntaliitto
Julkaisupäivä
Kuvaus
Tämän raportin lähdeaineisto perustuu Kuntaliiton keväällä 2020 tekemään kyselyyn, joka osoitettiin pienille, Energiateollisuus ry:hyn kuulumattomille kaukolämpölaitoksille. Tiedot koskevat laitosten käyttämiä polttoaineita, rakentamista ja taloutta. Vastaavia tietoja on kerätty vuodesta 1988 lähtien. Tilaston laatimisesta ovat vastanneet Alueet ja yhdyskunnat -yksikössä energia-asiantuntija Vesa Peltola ja erityisasiantuntija Hanne Lindqvist.

Tilastossa esitetyt luvut perustuvat laitosten antamiin omiin ilmoituksiin ja epäselvissä tapauksissa tilaston laatijoiden tekemiin tulkintoihin. Osa epäselvistä tiedoista on varmistettu vastaajilta sähköpostitiedustelulla. Laitosten ilmoittamien tietojen tulkinnan helpottamiseksi ja yleistuntuman hahmottamiseksi ilmoitetaan tietyissä taulukoissa erillisellä rivillä minimi- ja maksimiarvot kysytyistä tiedoista. Keskiarvotieto ilmoitetaan niissä tapauksissa, joissa vastausten määrä mahdollistaa mielekkään keskiarvotiedon käyttämisen.

Tilasto palvelee yksittäisiä laitoksia ja alan asiantuntijoita oman toiminnan kehittämisessä. Tilaston tietoja käytetään myös Tilastokeskuksen valtakunnallisen Sähkön- ja lämmöntuotantotilaston laadinnassa.
Julkaisupäivä
Tiedoston koko
1,8 Mt
ISBN
978-952-293-752-0
Sivumäärä
35
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto