Julkaisun kansi

Kunnan osoitejärjestelmä. Ohjeet ja suositus

Tekijät
Kuntaliitto
Julkaisupäivä
Kuvaus
Osoitteiden antaminen rakennuksille ja muille rakennetun ympäristön kohteille on kuntien tehtävä osana rakennetun ympäristön suunnittelua ja toteuttamista. Rakennusten osoitteet annetaan osana kaavoitus- ja rakennusvalvontatehtäviä tai kunnan erillisen päätöksen mukaan. Maankäyttö- ja rakennusasetuksessa edellytetään, että rakennuksen osoite on merkitty maastoon ennen rakennuksen käyttöönottoa. Tämän ohjeen tavoitteena on auttaa kuntia osoitteiden antamista koskevissa käytännön kysymyksissä sekä yhtenäistää kuntien osoitteiden antamiseen liittyviä käytäntöjä. Osoitteiden ajantasaisuuden lisäksi on tärkeää, että osoitteet toimivat käytännön elämässä niin maastossa kuin sähköisissä palveluissa osoitetietoa käytettäessä.

Kuntien osoiteohjeistus on suositus, joka on laadittu helpottamaan kuntien osoiteasioihin liittyvää työtä. Osoiteasioista voidaan sopia kunnassa myös ohjeista poiketen, kunhan noudatetaan aina voimassa olevan lainsäädännön määräyksiä.
Julkaisupäivä
Tiedoston koko
2,7 Mt
ISBN
978-952-293-751-3
Sivumäärä
68
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto