Julkaisun kansi

Kunnan ja valtion yhteistyön ja kustannusvastuun periaatteet radanpidossa

Tekijät
Kuntaliitto & Väylävirasto
Julkaisupäivä
Kuvaus
Väylävirasto ja Suomen Kuntaliitto ovat päivittäneet vuodelta 2008 olevan suosituksen radanpidon yhteistyön periaatteista ja kustannusjaosta. Suositus on päivitetty vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä muuttuneita organisaatioita. Lisäksi suositusta on päivitetty vastaamaan uusia toimintatapoja ja siihen on lisätty sellaisia aiheita, joiden painoarvo on edellisen suosituksen jälkeen kasvanut, kuten asemanseudut ja liityntäpysäköinti.

Suositus koskee valtion rataverkkoa ja Väylävirastoa rataverkon haltijana. Valtio vastaa rataverkkonsa ylläpitämisestä ja kehittämisestä sekä radanpitoon liittyvistä viranomaistehtävistä. Väylävirasto hallinnoi hallussaan olevaa rataverkkoa laitteineen, rakenteineen ja maa-alueineen. Kunnan vastuulla on maankäytön ohjaus sekä asemakaava-alueilla katujen ja muiden yleisten alueiden suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito.

Suositus on laadittu selkeyttämään ja yhtenäistämään hankekohtaisten sopimusten tekemistä. Suositus on laadittu Väyläviraston ja Suomen Kuntaliiton yhteistyönä. Osapuolet ovat hyväksyneet nämä periaatteet, jotka otetaan käyttöön välittömästi.
Julkaisupäivä
Tiedoston koko
1,2 Mt
ISBN
978-952-293-748-3
Sivumäärä
30
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto