Kuvaus
Oppaan tavoitteena on tarjota kunnan johdon käyttöön kootusti ja käytännönläheisesti ne työvaiheet, jotka
sisältyvät kunnan varautumisen johtamiseen. Oppaassa esitettävät tiedot perustuvat mm. kuntalakiin,
valmiuslakiin, kunnan toimintoja koskevaan toimialakohtaiseen erityislainsäädäntöön, Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan sekä huoltovarmuuden tavoitteisiin.

Sisältö pohjautuu myös varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan toimintamalliin, jonka Kuntaliitto ja Huoltovarmuuskeskus, useiden eri sidosryhmien tuella, ovat kehittäneet monivuotisessa KUJA-hankkeessaan. Oppaan tiedot on sovitettu yhteen sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2019 antaman sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille suunnatun varautumisohjeistuksen kanssa. Lisäksi sisältö on muokattu niiden kommenttien pohjalta, jotka varautumisen asiantuntijat ja eri yhteistyötahojen edustajat ovat antaneet opasta valmisteltaessa.

Tämä on Suomen Kuntaliiton, Huoltovarmuuskeskuksen, Turvallisuuskomitean, Pelastusopiston, valtiovarainministeriön sekä sisäministeriön yhteistyössä laatima kunnan varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan johtamista koskeva opas.
Julkaisupäivä
Tiedoston koko
6,0 Mt
ISBN
978-952-293-755-1
Sivumäärä
36
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto