Julkaisun kansi

Kuntien tehtävien kehittäminen luonnonsuojelulaissa

Tekijät
Kuntaliitto & ympäristöministeriö
Julkaisupäivä
Kuvaus
Luonnonsuojelulainsäädännön toimivuus on arvioitu vuonna 2010 (SY 27/2010) ja tämä arvio on päivitetty kesäkuussa 2020 (SYKEra 19/2020). Toimivuusarvioinnin johtopäätösten mukaan maankäyttöä koskevassa päätöksenteossa tulisi paremmin huomioida luonnonsuojelualueiden kytkeytyneisyys, luonnon monimuotoisuuden säilyminen myös luonnonsuojelualueiden ulkopuolella sekä ekosysteemipalveluiden ylläpito.

Arvioinnin johtopäätöksissä nostetaan esiin myös kuntien potentiaali edistää luonnon monimuotoisuutta alueellaan, jonka vahvistamista pidetään tärkeänä kehityskohteena. Ehdotuksena on esimerkiksi täsmentää luonnon- ja maisemansuojelun edistämistä koskevaa lainsäädäntöä kuntien osalta ja kehittää kannustimia tai hankkeita ja toimijaverkostoja luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi kunnissa.

Muistion tarkoituksena on luoda katsaus kunnan nykyisiin tehtäviin, sekä pohtia mahdollisuuksia kunnan luonnon- ja maisemansuojelun edistämistehtävän kehittämisen osalta. Kunnan tehtäviin mahdollisesti liittyvät yhteiskunnalliset kysymykset tulevat pohdittavaksi varsinaisen, luonnonsuojelulain uudistamista valmistelevan projektiryhmän työssä, jossa myös edistämistehtävien mahdollisten muutosten oikeudenmukaisuus ja hyväksyttävyys tulevat arvioiduksi.
Julkaisupäivä
Painos
1
Tiedoston koko
4,6 Mt
Sivumäärä
35
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto