Julkaisun kansi

Monitavoitteinen metsäsuunnittelu kuntametsissä - kirjallisuuskatsaus

Tekijät
Anttila Tarja
Julkaisupäivä
Kuvaus
Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on selvittää, millaista kehitystyötä kuntametsien käytössä on tapahtunut viimeisen kymmenen vuoden aikana ja millaisia julkaisuja aihepiiristä on tuotettu.

Aluksi katsauksessa käydään läpi, mitä monitavoitteinen metsäsuunnittelu on ja kuinka kunnat ovat toteuttaneet metsäsuunnittelua. Kirjallisuuskatsauksessa on tarkasteltu suunnittelua erilaisten tavoitteiden näkökulmasta. Keskeisimpinä kuntametsien käytön tavoitteina esiin nousivat luonnonsuojelu, virkistyskäyttö, taloudellinen tuotto, hiilensidonta ja vesiensuojelu.

Myös erilaisia kuntametsien suunnitteluun liittyviä asioita, kuten osallistamista, paikkatietoa ja maisemankäytön suunnittelua on käyty läpi. Tuloksissa kiteytetään keskeisimpiä kehitystarpeita ja kehitysaskelia, joita on otettu viimeisen kymmenen vuoden aikana. Lopuksi tehdään listaus erilaisista mittareista, joilla eri tavoitteiden toteutumista voidaan seurata.

Kirjallisuuskatsausta on ohjannut Kokonaiskestävä kuntametsä -hankkeen ohjausryhmä.
Julkaisupäivä
Painos
1
Tiedoston koko
5 Mt
ISBN
978-952-293-760-5
Sivumäärä
42
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto