Julkaisun kansi

Kuntaomisteiset kehitysyhtiöt - mihin matkalla ja kenen ohjauksessa?

Tekijät
Pyykkölä Markku
Julkaisupäivä
Kuvaus
Kuntaomisteisten kehitysyhtiöiden rooli ja omistajaohjauksen toimintatavat herättävät tällä hetkellä suurta kiinnostusta kuntapäättäjien joukossa. Elinvoiman edistäminen on yhä keskeisemmäksi koettu kunnan toimintalohko, kun kunta on muuttumassa palvelukoneesta
alueensa kasvun ja kehityksen moottoriksi. Odotukset elinvoiman ja elinkeinojen kehittämiselle kasvavat samaan aikaan kun resurssit ovat niukkenemassa. Harkinta siitä, mitä elinkeinojen edistämisen osalta kannattaisi tehdä ja miten tekeminen kannattaisi organisoida, käy kunnissa vilkkaana.

Tässä selvityksessä, joka perustuu neljän kehitysyhtiön tilanteen tarkasteluun ennen muuta vapaamuotoisten haastattelujen pohjalta, nostetaan esiin ajankohtaisia teemoja niin omistajaohjauksen kuin kehitysyhtiöiden tehtävämäärityksen näkökulmista. Tarkastelussa oli mukana: SavoGrow Oy, Linnan Kehitys Oy, Kemin Digipolis Oy ja Kokkolanseudun Kehitys Oy Kosek.
Julkaisupäivä
Tiedoston koko
5,7 Mt
ISBN
978-952-293-761-2
Sivumäärä
48
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto