Julkaisun kansi

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetiedoista

Tekijät
Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto, työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisupäivä

Aihealueet

Kuvaus
Yleisohjeella annetaan tarkemmat ohjeet kunnan ja kuntayhtymän liitetietojen esittämisestä tilinpäätöksessä. Yleisohje korvaa kirjanpitolautakunnan kuntajaoston vuonna 2019 antaman yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetiedoista. Tätä yleisohjetta noudatetaan laadittaessa kunnan tilinpäätöstä tilikaudesta 2021 alkaen lukuun ottamatta verotulomenetysten korvausta, mitä koskevat tiedot esitetään jo vuoden 2020 tilinpäätöksen liitetiedoissa. Yleisohjetta saa kuitenkin noudattaa kokonaisuudessaan jo vuoden 2020 tilinpäätöstä laadittaessa. Ohjeessa kunnalla tarkoitetaan myös kuntayhtymää, ellei ohjeessa ole joltain osin toisin sanottu.

Tähän yleisohjeeseen on tehty mm. seuraavat tarkistukset:
- valtionosuuksien erittelyä koskevaa liitetietoa on muutettu mm. siten, että verotulomenetysten korvaus esitetään omalla rivillään (4 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot)
- omistuksia muissa tytäryhteisöissä koskevassa liitetiedossa yhteisön kotipaikkaa koskeva tieto on korvattu yritys- ja yhteisötunnuksella (5.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot)
- viittaukset kirjanpitoasetuksen on korvattu viittauksilla asetukseen kunnan tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista (525/2020), samalla joitakin liitetietojen otsikointeja on muutettu vastaamaan asetusta.
Julkaisupäivä
Painos
6. tarkistettu painos
Tiedoston koko
466 kt
ISBN
978-952-293-769-8
Sivumäärä
46
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto