Julkaisun kansi

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän puolivuosi- ja neljännesvuosikatsausten laadinnasta

Tekijät
Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto, työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisupäivä

Aihealueet

Kuvaus
Yleisohjeella annetaan tarkemmat ohjeet kunnan tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista annetun asetuksen (525/2020) 12 ja 13 §:ssä säänneltyjen puoli- ja neljännesvuosikatsausten laadinnasta ja laadinnassa noudatettavien yleisten tilinpäätösperiaatteiden, kuten jaksotus- ja arvostusperiaatteiden, soveltamisesta.

Yleisohje on uusi ja sitä noudatetaan ensimmäisen kerran vuotta 2021 koskeviin kunnan puolivuosi- ja neljännesvuosikatsauksen tietoihin. Ohjeessa kunnalla tarkoitetaan myös kuntayhtymää, ellei ohjeessa ole joltain osin toisin sanottu.
Julkaisupäivä
Tiedoston koko
247 kt
ISBN
978-952-293-771-1
Sivumäärä
10
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto