Julkaisun kansi

Hankintaprosessien virheet markkinaoikeudessa 2017-2019

Tekijät
Suojanen Sanna-Mari
Julkaisupäivä
Kuvaus
Julkisten hankintojen neuvontayksikkö tarkasteli markkinaoikeuden julkisia hankintoja koskevaa oikeuskäytäntöä. Tavoitteena oli saada tietoa sellaisista hankintaprosessien menettelyistä, jotka markkinaoikeus (MAO) oli päätöksissään todennut hankintalainsäädännön vastaisiksi ajalla 1.1.2017–31.12.2019. Julkisten hankintojen HILMA-ilmoituskanavan tilastojen mukaan Suomessa julkaistiin kyseisenä ajanjaksona yhteensä 40 015 hankintailmoitusta.

Tarkastelun kohteena oli 364 hankinta-asioita koskevaa päätöstä, jotka MAO oli antanut nykyisten hankintalakien soveltamisajalta.
Julkaisupäivä
Tiedoston koko
499 kt
ISBN
978-952-293-756-8
Sivumäärä
34
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto