Julkaisun kansi

Mitä kiertotalous merkitsee Suomen kunnille?

Tekijät
Dolce Nicolas
Julkaisupäivä
Kuvaus
Uutta kunnista -sarjan julkaisu nro 2/2021.

Kiertotalous-käsite on viime vuosina saanut paljon huomiota osakseen. Kiertotalous on kestävän kehityksen toiminta- ja ajatusmalli, jossa painotetaan kaikenlaisen jätteen vähentämistä. Tässä
jätteellä tarkoitetaan tuotettua jätettä, kuten elintarvikejätettä, pakkausmateriaaleja tai vanhaa elektroniikkaa, mutta myös tuhlaavaista tehottomuutta.

Minkälaisia aloitteita kaupungit ovat käynnistäneet kertotalouden ratkaisujen kokeilemiseksi. Miten kiertotalouden edistämisestä vastaavat kaupunkien edustajat ymmärtävät kiertotalouskaupungin käsitteen. Tutkimusta varten haastateltiin jokaisen kaupungin edustajia ja arvioitiin kaupunkien tekemiä julkaisuja. Tutkimuksen on tilannut Deloitte Oy, ja se valmistui toukokuussa 2019. Suomen Kuntaliitto myönsi tutkimukselle tunnustuspalkinnon parhaasta vuonna 2019 valmistuneesta pro gradu -työstä.

Tässä raportissa on laadittu yhteenveto opinnäytetyön kuntien kannalta tärkeimmistä tuloksista. Raportissa kuvaillaan Suomen suurimpien kaupunkien käynnissä olevia toimia, jotka tukevat siirtymistä kiertotalouteen. Mitkä ovat kaupunkien kiertotalouden helpot voitot Suomessa? Mitkä ovat suurimmat haasteet? Kuinka todennäköisesti kaupungit onnistuvat muuttamaan ihmisten käyttäytymistä toimillaan? Seuraavaksi käsitellään tuloksia, jotka liittyvät siihen, kuinka haastatellut ymmärsivät kiertotalouden ajatuksen. Mikä on kiertotalouskaupungin tavoite? Miten käsite eroaa ”älykkäästä kaupungista” tai ”vähähiilisestä kaupungista”? Lopuksi esitetään suosituksia siitä, miten kiertotaloutta voidaan edistää vielä enemmän Suomen kaupungeissa.
Julkaisupäivä
Tiedoston koko
1,6 Mt
ISSN
2342-2157
Sivumäärä
16
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto
ISSN
2342-2157