Julkaisun kansi

Kaksikielisten hankintojen ongelmakohdat ja edistämiskeinot

Tekijät
Törnroos Jonna
Julkaisupäivä
Kuvaus
Hankintailmoitusten kielivaihtoehtoja tulisi lisätä.

Julkisten hankintojen selvitys perustuu kahteen valtakunnalliseen verkkokyselyyn. Niistä toinen kohdennettiin hankintayksiköille ja toinen tarjoajille. Kyselyjen ajankohta oli marras- ja joulukuu 2020. Kyselyt eivät rajoittuneet tiettyihin ennalta-annettuihin kieliin. Lisäksi selvitys perustuu Julkisten hankintojen neuvontayksikön neuvontatoiminnassa esiin nousseisiin hankinta-ammattilaisten asiakaskysymyksiin.

Kyselyissä sekä hankintayksiköt että tarjoajat suhtautuivat kielteisesti siihen, että hankintalainsäädännössä säädettäisiin pakollisesta kaksikielisyydestä hankintamenettelyissä.

Selvityksen perusteella neuvontayksikkö antaa neljä suositusta lainsäädännön kehittämiseksi. Ne kaikki liittyvät Hilma-ilmoituskanavan kehittämiseen.

Julkaisupäivä
Tiedoston koko
728 kt
ISBN
978-952-293-781-0
Sivumäärä
61
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto