Julkaisun kansi

Ammattina luottamushenkilö: työnä yhteistyön johtaminen

Tekijät
Kyösti Anni & Paananen Henna
Julkaisupäivä
Kuvaus
Uutta kunnista -julkaisu nro 3/2021.

Julkaisussa tarkastellaan kokoaikaisia ja osapäiväisiä luottamushenkilöitä sekä henkilökohtaisten
ominaisuuksien että roolien ja tehtävän asettamien vaatimuksien näkökulmista. Raportissa vastaamme kysymyksiin millaista on osa- ja kokoaikainen poliittinen johtaminen sekä mitä taitoja ja edellytyksiä tehtävä vaatii osa- ja kokoaikaisina toimivilta luottamushenkilöiltä?

Tarkastelu perustuu tehtävässä toimivien luottamushenkilöiden haastatteluihin sekä mediaseurantaan.
Raportissa nostetaan keskusteluun kokoaikaisten ja osapäiväisten luottamushenkilöiden ominaisuuksia
ja tapoja, joilla he tekevät palkatun politiikan ammattilaisen työtä. Raportti on suunnattu käytännön toimijoille, mutta kytkemme empiiriset havainnot myös osaksi laajempaa tieteellistä keskustelua.

Raportti toimii jatkona Uutta Kunnista -sarjassa 2020 ilmestyneelle Ammattina luottamushenkilö: Työympäristönä muuttuva johtamisjärjestelmä -julkaisulle.
Julkaisupäivä
Tiedoston koko
1,8 Mt
ISSN
2342-2157
Sivumäärä
21
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto
ISSN
2342-2157