Julkaisun kansi

Ohje asiakasmaksulain 2 a pykälän toimeenpanosta

Tekijät
Suomen Kuntaliitto
Julkaisupäivä
Kuvaus
Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista annettua lakia (734/1992) on uudistettu. Maksun perimistä koskevassa lain 2 a §:ssä säädetään asiakkaalle lähetettävän laskun sisältämistä tiedoista. Lainmuutokset tulevat voimaan pääosin 1.7.2021. Maksukaton osalta muutokset tulevat voimaan vuoden 2022 alusta.

Kuntaliitto on kokoamansa asiantuntijaryhmän kanssa laatinut kuntien ja kuntayhtymien käyttöön ohjeen lain toimeenpanon helpottamiseksi. Tavoitteena on ollut luoda lyhyt käytännönläheinen ohje asiakasmaksulain 2 a §:n tulkinnasta sekä laatia selkokielisiä mallilauseita, joita käyttäen asiakasmaksulaskuille asetetut vaatimukset sekä kuntalaisten yhdenvertaisen palvelun vaatimukset täyttyvät.
Julkaisupäivä
Tiedoston koko
433 kt
Sivumäärä
13
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto