Julkaisun kansi

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta

Tekijät
Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto. Työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisupäivä

Aihealueet

Kuvaus
Tämä kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antama yleisohje ohjaa kuntia ja kuntayhtymiä kuntalain (410/2015), kirjanpitolain (1336/1997) ja kunnan tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja koskevan asetuksen (525/2020) konsernitilinpäätöstä koskevien säännösten soveltamisessa. Yleisohje korvaa vuonna 2015 annetun kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta. Tarkistettua yleisohjetta noudatetaan ensimmäisen kerran laadittaessa konsernitilinpäätöstä tilikaudelta 2021. Yleisohjeessa on otettu huomioon kirjanpitolautakunnan yritysten konsernitilinpäätökseen laadintaa koskevan yleisohjeen päivitykset vuodelta 2017.

Tähän yleisohjeeseen on tehty mm. seuraavat tarkistukset:
- täsmennetty määräysvallan ja huomattavan vaikutusvallan käsitteitä
- lisätty vaihtoehtoinen tapa yhdistellä keskinäinen kiinteistöyhtiö konsernitilinpäätökseen
- lisätty liitteisiin esimerkkejä rakennejärjestelyistä
- lisätty viittaukset kuntien tilinpäätöstiedoista annettuun asetukseen (525/2020)
Julkaisupäivä
Painos
5. tarkistettu painos
Tiedoston koko
785 kt
ISBN
978-952-293-817-6
Sivumäärä
92
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto