Julkaisun kansi

Tavoitteesta lähtökohta. Vaikutusten hankinta kunnissa

Tekijät
Kyösti Anni & Airaksinen Jenni
Julkaisupäivä
Kuvaus
Uutta kunnista -julkaisu nro 6/2021.

Vaikutusten hankinnan tiedetään jossain määrin yleistyneen kuntien toiminnassa, mutta tietoa siitä, miten laajasti kunnissa tiedetään vaikutusten hankinnasta, ei ole ollut saatavilla. Lisäksi tarvitaan tietoa siitä, millaista keskustelua kunnissa vaikutusten hankinnasta käydään ja miten vaikutusten hankintaa käytännössä toteutetaan? Selvityksen tavoitteena on luoda katsaus siihen, missä määrin kunnissa puhutaan vaikutusten hankinnasta ja mitä se tarkoittaa kuntien toiminnassa, sekä retoriikan että käytännön tasolla.

Tässä selvityksessä olemme kartoittaneet vaikutusten hankinnan tilannetta eri kunnissa, eri puolella Suomea haastattelemalla kuntien viranhaltijoita ja työntekijöitä. Tavoitteenamme on auttaa ymmärtämään sitä, mistä vaikutusten hankinnassa on kysymys ja miten sitä toteutetaan kunnissa käytännön tasolla. Tutkimus kuvaa kuntien erilaisia lähtökohtia vaikutusten hankinnan toteuttamisessa sekä avaa näkökulmia siihen, millä tavalla vaikutusten hankinnan käyttöönottoa kunnissa olisi mahdollista tukea.

Selvitys on toteutettu yhteistyössä Kuntaliiton sekä Työ- ja elinkeinoministeriön Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskuksen kanssa. Yhteistyökumppanit ovat toimineet myös tutkimuksen rahoittajina.

<a href="https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut?field_kuntaliitto_term_target_id=2044">Katso kaikki Uutta kunnissa</a>
Julkaisupäivä
Tiedoston koko
1,8 Mt
Sivumäärä
32
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto