Julkaisun kansi

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelman laatimisesta

Tekijät
Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto, työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisupäivä

Aihealueet

Kuvaus
Yleisohjeessa annetaan tarkemmat ohjeet kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelman laatimisesta. Tämä tarkistettu yleisohje korvaa vuoden 2018 yleisohjeen. Tarkistettua yleisohjetta noudatetaan vuodesta 2021 alkaen kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä.

Tähän yleisohjeeseen on tehty mm. seuraavat tarkistukset:
- valtionosuuden yhteydessä kunnille maksettavat veroperustemuutoksista johtuvat verotulomenetysten korvaukset sisällytetään valtionosuuksien ryhmään
- investointivarauksen tekemistä koskevaa ohjeistusta on tarkistettu vastaamaan muutettua kuntalakia
- viittaukset kirjanpitoasetukseen on korvattu pääosin viittauksilla asetukseen kunnan tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista (525/2020)
- viittaukset muutettuun kuntalakiin (419/2021) on tarkistettu.
Julkaisupäivä
Painos
6. tarkistettu painos
Tiedoston koko
364 kt
ISBN
978-952-293-822-0
Sivumäärä
24
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto