Julkaisun kansi

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän eriytetyn liiketoiminnan kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä

Tekijät
Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto, työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisupäivä

Aihealueet

Kuvaus
Yleisohjeessa esitetään kuntalain tarkoittamaa kunnallista liikelaitosta sekä kirjanpidollista että laskennallista taseyksikköä koskevat kirjanpidon ohjeet. Tämä yleisohje korvaa kirjanpitolautakunnan kuntajaoston 2017 antaman yleisohjeen ja sitä noudatetaan tilikaudesta 2021 lähtien.

Yleisohjeeseen tehdyt muutokset ovat pääosin sääntelymuutoksista johtuvia teknisluonteisia tarkistuksia. Yleisohjeen pykäläviittauksissa on huomioitu mm. kuntalain (419/2021) muutokset ja viittaukset kirjanpitoasetukseen on korvattu viittauksilla asetukseen kunnan tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista (525/2020).
Julkaisupäivä
Painos
4. uudistettu painos
Tiedoston koko
499 kt
ISBN
978-952-293-823-7
Sivumäärä
43
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto