Kuvaus
META-arviointitutkimus kuntaliitosdokumenteista vuosilta 2014–2021. Uutta kunnista -julkaisu nro 7/2021.

Tutkimuksessa tarkastellaan kuntaliitoksia vuosina 2014–2021. Lähteinä on tuona aikana julkaistuja kuntajakoselvityksiä, kuntaliitosdokumentteja, kuntaliitoksia koskevia tutkimuksia sekä kompleksisuutta ja pirullisia ongelmia käsitteleviä julkaisuja. Tässä META-arviointitutkimuksessa on kysymys kuntajakoselvitysten ja kuntaliitosdokumenttien kokonaistarkastelusta ja kuntaliitoksia koskevien tutkimusten (yht. 15) ja kompleksisuutta käsittelevien julkaisujen (yht. 4) otostarkastelusta. Vuosina 2014–2021 tehtiin lukuisia (yht. 49) kuntajakoselvityksiä, mutta vain vähän (yht. 11) kuntaliitoksia. Lisäksi tehtiin monia sellaisia kuntaliitoksia koskevia tutkimuksia, joiden tulokset antoivat viitteitä siitä, että kuntaliitosten haitat realisoituisivat helpommin kuin kuntaliitosten hyödyt.

Luvussa Kuntaliitokset ja kompleksisuus tarkastellaan kompleksisuuden tutkijoiden lähestymistapoja ja koetetaan niiden avulla ymmärtää paremmin kuntaliitoksiin liittyviä ongelmia. Kuntaliitokset ovat strategisia ratkaisuyrityksiä vuosikymmeniksi eteenpäin. Siksi jatkossa on hyödyllistä tutkia kuntajakoselvityksiä ja kuntaliitoksia käyttämällä apuna myös kompleksisuuden ja pirullisten ongelmien sekä tulevaisuuden tutkimuksen lähestymistapoja ja menetelmiä.
Julkaisupäivä
Tiedoston koko
3,1 Mt
ISSN
2342-2157
Sivumäärä
43
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto
ISSN
2342-2157