Julkaisun kansi

Opas kansalaispaneelin järjestämiseen kunnissa

Tekijät
Grönlund Kimmo, Herne Kaisa, Jäske Maija & Värttö Mikko
Julkaisupäivä
Kuvaus
Kunta on kansalaisia kaikkein lähimpänä oleva demokraattisen päätöksenteon areena. Kunnissa tehdään suoraan kuntalaisten arkea koskevia päätöksiä. Kansalaisten kiinnostus kuntademokratiaan on kuitenkin hiipunut. Kuntavaalien ehdokasmäärät ja äänestysosallistuminen ovat laskeneet jo pitkään. Voisiko kuntalaisten suora osallistuminen päätöksentekoon virkistää kuntademokratiaa?

Kuntalaki (22 §) velvoittaa kunnat osallistamaan kuntalaisia sen päätöksentekoon. Yksi suoran osallistumisen malli on kansalaispaneeli, joka yhdistää suoraa kansalaisosallistumista puntaroivaan demokratiaan. Puntaroivassa demokratiassa poliittista päätöksentekoa edeltää yhdenvertainen ja toisia kunnioittava tietopohjainen keskustelu, jossa omat näkökannat perustellaan ja muita kuunnellaan.

Oppaassa tarkastellaan miten ja milloin kansalaispaneeli voidaan järjestää ja mitä pitää ottaa huomioon.
Julkaisupäivä
Tiedoston koko
3,0 Mt
ISBN
978-952-293-795-7
Sivumäärä
12
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto