Julkaisun kansi

Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset 2020

Tekijät
Sjöström Mari, Lahtinen Jarkko & Svartsjö Mikko
Julkaisupäivä
Kuvaus
Kuntaliitto on koonnut raporttiin Manner-Suomen kunnista esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevaa tietoa pääsääntöisesti vuodelta 2020. Tieto on koottu Kuntaliiton syksyllä 2021 tekemästä koulukuljetuskyselystä koskien esiopetusta ja perusopetusta. Kysely lähetettiin kaikkiin Manner-Suomen kuntiin. Sen avulla selvitettiin mm. kuntien kuljetuskäytänteitä ja -periaatteita, yhteistyötapoja sekä kuljetuspalveluiden saatavuutta yleisesti. Koska elokuussa 2021 käynnistyi kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu 105 kunnassa, päätettiin kyselyssä myös kerätä tietoa kokeiluun osallistuvilta kunnilta. Muutaman kysymyksen avulla pyrittiin kokoamaan alustavaa tietoa kokeilussa olevien kuntien matkaetuuden järjestämistavoista sekä karkeaa arviota kuljetuskustannuksista ensimmäisen kokeiluvuoden osalta.

Raportti sisältää myös ajankohtaista tietoa esi- ja perusopetuksen oppilasmääristä ja kuljetuskustannuksista. Tietoa on kerätty pääsääntöisesti Opetushallituksen virallisista tietokannoista.
Julkaisupäivä
Tiedoston koko
625 kt
ISBN
978-952-293-812-1
Sivumäärä
49
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto