Julkaisun kansi

MAL-sopimusmenettelyn tila ja kehittämistarpeet. Acta nro 280

Tekijät
Mervi Hemminki & Henrik Lönnqvist
Julkaisupäivä
Kuvaus
Selvitys MAL-sopimusmenettelyn tilasta ja kehittämistarpeista. Selvityksen tavoitteena on kartoittaa MAL-sopimusten ja sitä tukevan kaupunkiseudullisen suunnittelun tilaa ja kehittämistarpeita sekä arvioida MAL-sopimusmenettelyn toimivuutta. Selvityksessä tunnistetaan hyviä käytäntöjä sekä esitetään toimenpiteitä nykyisen menettelyyn liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi ja menettelyn jatkokehittämiseksi.

Selvitys pohjautuu kunnille ja valtion viranomaisille suunnattuun verkkokyselyyn ja haastatteluihin sekä kirjallisuuskatsaukseen. Aineistoa analysoidaan monimenetelmätutkimuksen keinoin.

Selvityksessä korostuu näkemys siitä, että MAL-sopimukset ovat toimiva instrumentti järjestää kaupunkiseutujen kuntien ja valtion välinen yhteistyö maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisessä. Ratkaisemalla selvityksessä tunnistetut kipukohdat menettelyllä on jatkossakin valmiudet tehdä vaikuttavaa kaupunkipolitiikkaa.

Selvityksen päätoteutuksesta on vastannut Kuntaliiton Alueet ja yhdyskunnat -yksikön suunnittelija Mervi Hemminki.
Julkaisupäivä
Tiedoston koko
1,1 Mt
ISBN
978-952-293-836-7
ISSN
2490-0699
Sivumäärä
64
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto
ISSN
2490-0699