Julkaisun kansi

Sote-tietojärjestelmät pilvipalveluina

Tekijät
Kuntaliitto & Akusti-foorumi
Julkaisupäivä
Kuvaus
Soveltamisohje

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluilla ja tietojärjestelmillä on kriittinen rooli yhteiskunnan tukiverkossa. Toisaalta sote-sektorilla on kasvava tarve palvelutuotannon tehostamiseen ja tietojärjestelmille on ladattu tässä kehityksessä isoja odotuksia. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii pysymistä teknologisessa kehityksessä muiden toimialojen mukana. Tässä kehityksessä pilvipalveluiden rooli on merkittävä.

Miten pilvisiirtymä vaikuttaa sote-kenttään, miten sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietoa käsittelevien palveluiden toteuttaminen pilvessä eroaa perinteisemmistä toteutusmalleista ja miten nämä asiat on huomioitava? Pyrkimys on keskittyä sote-tietojärjestelmien pilvisiirtymän ajankohtaisiin erityiskysymyksiin, hyviin käytäntöihin sekä haasteisiin organisaation pilvisiirtymän alkuvaiheissa.

Soveltamisohje on suunnattu organisaatioiden pilvilinjauksista päättäville, tiedonhallinnan ja -käsittelyn asiantuntijoille, pilvipalveluiden ja teknologian hankinnasta vastaaville sekä organisaatioiden sidosryhmien, kuten ratkaisujen ja pilvipalvelualustojen toimittajien, kanssa tehtävän yhteistyön tueksi. Ohjeen avulla saa läpileikkauksen pilvipalveluiden käyttöön liittyvistä kysymyksistä sote-näkökulmasta.
Julkaisupäivä
Tiedoston koko
3,8 Mt
ISBN
978-952-293-835-0
Sivumäärä
58
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto