Julkaisun kansi

Asiakasosallisuuden huomioiminen julkisissa hankinnoissa

Tekijät
Ruuskanen Niina
Julkaisupäivä
Kuvaus
Hankintojen keskeisenä tavoitteena on saada hankintayksiköiden ja niiden asiakkaiden käyttöön tarkoituksenmukaisia, toimivia ja laadukkaita palveluita tai tavaroita. Hankinnat onnistuvat vain elinvoimaisten markkinoiden avulla. Asiakasosallisuuden keinojen kehittäminen on edellytys toimiville palveluille loppuasiakkaan näkökulmasta. Asiakastarpeen, mukaan lukien kielelliset näkökohdat, huomioon ottaminen on erityisen tärkeää sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Tämä opas on yksi Toimivat Hankinnat -teemaryhmän viidestä ensivaiheen toimenpiteestä. Opas on tarkoitettu konkreettiseksi avuksi hankintayksiköille asiakasosallisuuden huomioimiseen julkisissa hankintaprosesseissa. Oppaassa annetaan suuntaviivoja hankintalain keskeisistä säännöksistä osallisuuteen liittyen sekä kuvataan myös näihin liittyviä joustomahdollisuuksia. Lisäksi oppaaseen on kerätty hyviä käytäntöjä asiakasosallisuuden keinoista ja mahdollisuuksista sekä huomioonotettavista seikoista.

Opas on laadittu yhteistyössä Julkisten hankintojen neuvontayksikön, Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskuksen (TEM), Suomen Yrittäjien ja SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n kanssa.
Julkaisupäivä
Tiedoston koko
6,3 Mt
ISBN
978-952-293-833-6
Sivumäärä
53
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto