Julkaisun kansi

Avoimen lähdekoodin hankintaopas kunnille

Tekijät
Kettunen Elisa (toim.)
Julkaisupäivä
Kuvaus
Avoimen lähdekoodin hankintatilanteisiin liittyy kysymyksiä, jotka tulevat kunnissa toistuvasti vastaan ja jotka ovat olleet esillä myös Kuntaliitolle tulleissa neuvontapyynnöissä. Avoimeen lähdekoodiin liittyvät kysymykset nousevat kunnassa ajankohtaiseksi yleensä silloin, kun kunta on halukas ottamaan käyttöönsä jonkun ohjelmistoratkaisun, joka on toteutettu avoimella lähdekoodilla. Tällöin täytyy myös selvittää esimerkiksi hankintakysymyksiä, jotka eivät olekaan aivan samanlaisia, kuin hankittaessa ratkaisuja markkinoilta perinteisellä suljetulla lähdekoodilla, joka on yrityksen omaisuutta. Avoimeen lähdekoodiin liittyvät kysymykset voivat tulla esiin myös silloin, kun kunta lähtee mukaan kehittämään esimerkiksi kuntayhteistyössä avoimen lähdekoodin ratkaisua.

Yksi näkökulmista liittyy hankittavan tietojärjestelmän lähdekoodiin ja siihen, millaisia vaikutuksia valittavan ohjelmiston lähdekoodilla on sen kehittämisessä, ratkaisun ylläpidossa, toimittajan ja yhteistyökumppanin valinnassa. Hankintalaki on kaikissa tilanteissa sama, riippumatta millaista tietojärjestelmää hankitaan.

Oppaan alkupuolisko keskittyy kuvaamaan yleistajuisesti avoimen ja suljetun lähdekoodin tuotteiden eroavaisuuksia, millaisia erityispiirteitä ja huomioon otettavia näkökulmia avoimen lähdekoodin hankintatilanteisiin liittyy sekä erityisesti mitä kuntien tulee huomioida avoimen lähdekoodin hankinnan sisällön määrittelyssä ja kilpailutuksessa. Oppaassa kuvataan myös tilanteita, joissa pitää harkita valmiin avoimen lähdekoodin yhteisötuotteen hankintaa ja toisaalta tilanteita, joissa voi olla järkevintä keskittyä avoimen lähdekoodin kehittämiseen.

Oppaan jälkimmäisellä puoliskolla syvennytään tarkastelemaan avoimen lähdekoodin hankintoihin liittyviä juridisia kysymyksiä muutaman relevantin kotimaisen ja EU-tason oikeustapauksen kautta.
Julkaisupäivä
Tiedoston koko
2,1 Mt
Sivumäärä
63
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto