Julkaisun kansi

Kuntien ja maakuntien ilmastotyön tilanne 2021

Tekijät
Puurula Juuso, Hildén Mikael, Sorvali Jaana & Jalonen Pauliina
Julkaisupäivä
Kuvaus
Tämä kysely on laadittu Kuntaliitossa jatkumona aiemmin tehtyjä kuntien ilmastokyselyjä vuosina 2009, 2012 ja 2015. Kuntien ilmastotyö on kehittynyt viime vuosina paljon, se on valtavirtaistunut sekä uusiin kuntiin että kuntien sisällä kunnan eri toimialoille. Lisäksi yhä useammat kunnat ovat parin viime vuoden aikana joko päättäneet uudesta tai päivittäneet olemassa olevaa ilmastotavoitetta.

Kuntien ilmastotyön toimintaympäristö on myös nopeassa muutoksessa, tämä kysely tehtiin tilanteessa, missä ilmastolain kokonaisuudistuksen yhteydessä valmistellaan kunnille velvoitetta erillisen ilmastosuunnitelman laadintaan. Samalla esim. EU:n ilmastotavoitteiden toimeenpano tuo kuntiin erilaisia yksityiskohtaisia velvoitteita, kun direktiivejä toimeenpannaan kansallisesti.

Kyselyssä on tarkasteltu kuntien ilmastotyötä sekä hillinnän että sopeutumisen näkökulmasta. Kysely on laadittu yhteistyössä KOKOSOPU-hankkeen kanssa, jonka päätavoitteena on tuottaa kokonaisarviointi kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumispolitiikan toimeenpanosta.
Julkaisupäivä
Tiedoston koko
2,1 Mt
ISBN
978-952-293-850-3
Sivumäärä
82
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto