Julkaisun kansi

Kuntien omistamien ja hyvinvointialueen käyttöön tulevien rakennusten asetuksen mukainen vuokrien määritys

Tekijät
Isoniemi Harri, Niemi Jussi
Julkaisupäivä
Kuvaus
Valtioneuvoston 7.4.2022 antamalla asetuksella (VM/2022/57) säädetään kuntien omistamien ja hyvinvointialueen käyttöön tulevien rakennusten vuokrahintojen määritys. Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (616/2021) 22§:ssä säädetään kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevien toimitilojen vuokraamisesta hyvinvointialueen käyttöön 3 + 1 vuoden siirtymäajaksi 1.1.2023 alkaen. Siirtymäkauden ajan kunnan ja hyvinvointialueen välinen vuokra määräytyy annetun asetuksen mukaisesti. Tässä oppaassa esitelty vuokrien määritys koskee asetuksen mukaista 1.1.2023 alkavaa 3+1 vuoden siirtymäaikaa, jonka aikana hyvinvointialueet tulevat tarkastelemaan omat palveluverkkonsa ja päättämään tuottamiensa palveluiden toimipisteet.

Tämä opas keskittyy esittelemään asetuksen mukaisia vuokranmääritystapoja.
Julkaisupäivä
Tiedoston koko
1,2 Mt
Sivumäärä
36
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto