Julkaisun kansi

Varautuminen hankinnoissa

Tekijät
Korhonen Ari (toim.)
Julkaisupäivä
Kuvaus
Tämä opas on tehty antamaan käytännönläheisiä ohjeita hankinnoissa varautumiseen ja varautumisprosessin johtamiseen aina riskiarvioista sopimusehtoihin. Lisäksi oppaaseen on koottu linkkejä, joista on hyötyä riskien- ja varautumisenhallinnan suunnittelussa. Opas on lähtökohtaisesti suunnattu julkisen sektorin varautumisen tueksi, mutta soveltuvin osin se tukee myös yksityissektorin varautumista hankinnoissa.

Oppaassa on käytetty lähteenä mm. Kuntaliiton hankintaopasta, STM:n julkaisua ”Sopimusperusteinen varautuminen – ohje sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille”, ”Tietosuoja-asetuksen huomioiminen kilpailutettaessa hankintoja” -opasta sekä Huoltovarmuuskeskuksen hankintamateriaaleja ja SOPIVA-ohjeistusta.

Opas on laadittu osana Hankinta-Suomi kokonaisuutta. Oppaan on toimittanut Kuntaliiton varautumisen ja turvallisuuden erityisasiantuntija Ari Korhonen.
Julkaisupäivä
Tiedoston koko
3,3 Mt
ISBN
978-952-293-852-7
Sivumäärä
39
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto