Julkaisun kansi

Kuntien systeeminen muutos ja suhde asiakaskeskeisyyteen

Tekijät
Aranko Arno, Ketola Tuomo & Hassinen Matti
Julkaisupäivä
Kuvaus
Tämä strateginen tutkielma tarkastelee systeemisen muutoksen ja ihmiskeskeisyyden roolia Suomen kunnissa. Tutkielma toteutettiin laadullisin tutkimusmenetelmin haastattelemalla neljästä keskenään erilaisesta kunnasta kustakin neljää henkilöä, jotka edustivat organisaation eri tasoja. Aineisto purettiin ja analysoitiin yhdessä Kuntaliiton asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi ohjausryhmään kuului edustajia kahdesta kunnasta, jotka osallistuivat kuntien kohtaamien haasteiden purkamiseen.

Tutkielman tarkoituksena oli kartoittaa erityyppisten kuntien käsityksiä, mahdollisuuksia, kyvykkyyksiä ja haasteita, jotka liittyivät ihmiskeskeisyyteen, ymmärryksen ja tukitoimintojen kehittämiseksi aiheesta.
Julkaisupäivä
Tiedoston koko
6,9 Mt
Sivumäärä
89
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto