Julkaisun kansi

Opas kunnallisen jätetaksan laadintaan

Tekijät
Ojala Satu, Innala Tuulia & Nurmikolu Marko
Julkaisupäivä
Kuvaus
Kunnan jätehuoltopalveluiden järjestäminen rahoitetaan kunnallisessa jätetaksassa määrätyillä, asiakkailta perittävillä jätemaksuilla. Kunnallisen lakisääteisen jätehuollon järjestäminen edellyttää julkisoikeudellisena palveluna jätelain mukaisen taksan hyväksymistä. Opas kunnallisen jätetaksan laadintaan tukee kunnallisen jätetaksan valmistelua uudistetun jätelainsäädännön lähtökohdista.

Opas palvelee kuntien jätehuoltoviranomaisia ja jätelaitoksia siten, että se tarjoaa näkemyksen yhtenevästä lain tulkinnasta sekä taksarakenteesta eri puolille Suomea, kuitenkin paikalliset ja alueelliset erityispiirteet ja jätehuollon kustannusrakenteet huomioon ottaen. Erilliskerättävien jätteiden tuleva kuljetusjärjestelmän muutos kunnan järjestämäksi muuttaa taksojen rakenteita eri puolilla Suomea ja tämä on otettu oppaan sisällössä huomioon. Oppaassa ohjeistetaan kehittämään taksan ohjaavuutta mahdollisuuksien mukaan siihen suuntaan, että se kannustaisi yhä enemmän etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon sekä huolelliseen lajitteluun ja jätteen haitallisuuden vähentämiseen. Lisäksi oppaassa kannustetaan ottamaan käyttöön erilaisia hyväksi havaittuja käytäntöjä ja opastetaan kuntien ja pakkausten tuottajien yhteistoimintaan liittyvien tuottajakorvausten siirtämisessä asukkaiden jätemaksuihin.

Opas on laadittu Kiertotalous tehokkaasti kuntiin: Jätehuoltomääräysoppaan päivittäminen sekä jätetaksaohjeen kehitystyö -hankkeessa, jonka on toteuttanut Suomen Kuntaliitto ry yhdessä Ympäristöministeriön ja Suomen Kiertovoima ry:n kanssa ajalla 1.8.2021–30.6.2022.
Julkaisupäivä
Tiedoston koko
4,0 Mt
ISBN
978-952-293-859-6
Sivumäärä
58
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto