Julkaisun kansi

Monipaikkaisuus kunnissa

Tekijät
Saukkonen Pasi, Majoinen Kaija, Kahila Petri & Hirvonen Timo
Julkaisupäivä
Kuvaus
Uutta kunnista -julkaisu nro 2/2022

Monipaikkaisuus on kuntakentällä paljon puhuttu, mutta vaikutuksiltaan ja mahdollisuusiltaan vielä jokseenkin tuntematon asia. Sen ajurina on toimintojen paikkariippumattomuuden lisääntyminen, jonka seurauksena useita sekä työhön että vapaa-aikaan liittyviä toimintoja on vapautumassa aika- ja paikkasidonnaisuudesta.

Käsillä oleva katsaus liittyy tutkimukseen, joka tuottaa tietoa monipaikkaisuuden kunnille aiheuttamista vaikutuksista, sen mukanaan tuomista voimavaroista ja haasteista sekä sen hyödyntämismahdollisuuksista muuttuvassa ja erilaistuvassa kuntakentässä. Tässä tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa tarkastellaan monipaikkaisuuden ulottuvuuksia erityyppisissä kunnissa. Tältä osin tutkimus perustuu aiemmin tehtyihin tutkimuksiin ja selvityksiin. Lisäksi tässä raportissa esitetään katsaus Ruotsissa ja Norjassa tehtyyn monipaikkaisuutta koskevaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä tarkastellaan monipaikkaisuuden ilmenemistä kuntastrategioissa Suomessa. Käsillä oleva raportti luo lähtökohtia sekä antaa valmiuksia ja reunaehtoja tutkimuksen seuraavan vaiheen toteutukseen, jossa kyselytutkimuksen ja tapaustutkimusten kautta syvennytään monipaikkaisuuden merkitykseen ja ilmenemismuotoihin kotimaisessa kuntakentässä.
Julkaisupäivä
Tiedoston koko
2,1 Mt
ISSN
2342-2157
Sivumäärä
28
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto
ISSN
2342-2157