Julkaisun kansi

Opiskeluhuollon järjestäminen 2023

Tekijät
Kuntaliitto
Julkaisupäivä
Kuvaus
Pikaopas muutoksessa

Opiskeluhuolto on matalan kynnyksen palvelua lapsille, oppilaille ja opiskelijoille, jotka opiskelevat esiopetuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa.

Opiskeluhuollosta säädetään erillisellä lailla oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013). Hyvinvointialueiden käynnistyessä 1.1.2023 lakiin on tehty muutoksia (377/2022).

Opiskeluhuollon ensisijaisena tarkoituksena on edistää opiskelijoiden terveyttä, hyvinvointia, oppimista ja osallisuutta sekä ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä. Tavoitteena on tunnistaa opiskelijoiden tuen tarpeet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja järjestää tukea oikea-aikaisesti sitä tarvitseville.
Julkaisupäivä
Tiedoston koko
2 Mt
ISBN
978-952-293-870-1
Sivumäärä
12
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto