Julkaisun kansi

Monipaikkaisuus kuntien voimavarana

Tekijät
Saukkonen Pasi & Majoinen Kaija
Julkaisupäivä
Kuvaus
Uutta kunnista -julkaisu nro 6/2022

Julkaisu kokoaa Monipaikkaisuus voimavarana ja haasteena erilaistuvissa kunnissa -tutkimusprojektin (Monivoima) toisen vaiheen tulokset. Tutkimuksen tehtävänä on tuottaa tietoa monipaikkaisuuden kunnille mukanaan tuomista voimavaroista ja haasteista sekä sen hyödyntämismahdollisuuksista muuttuvassa ja erilaistuvassa kuntakentässä.

Tutkimusprojektin ensimmäisessä osaraportissa Monipaikkaisuus kunnissa (2022) tarkasteltiin monipaikkaisuuden merkitystä kunnille aiempia tutkimuksia ja kuntastrategioita hyödyntäen. Tämä toinen osaraportti perustuu kuntajohdolle tehtyyn kyselyaineistoon sekä teematarkasteluihin. Kyselyn avulla kartoitettiin monipaikkaisuuden muotoja kunnissa sekä tarkemmin monipaikkaisuutta talouden, palvelujen sekä yhteisöllisyyden ja osallisuuden näkökulmista. Teematarkastelut kohdentuivat monipaikkaisten osallisuuteen ja kausittaiseen työntekoon. Tarkasteluiden kautta on saatu näkyväksi useita kuntavaikuttavuutta edistäviä ja tukevia toimia sekä tulevaisuuden mahdollisuuksia ja haasteita.

Tutkimus on toteutettu Kuntaliiton ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyönä ja osana Kuntaliiton Erilaistuva KuntaSuomi 2025 -tutkimusohjelmaa.
Julkaisupäivä
Tiedoston koko
4 Mt
ISSN
2342-2157
Sivumäärä
31
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto
ISSN
2342-2157