Julkaisun kansi

Aluekehityslainsäädäntö 2021

Tekijät
Mäkinen Annukka (toim.)
Julkaisupäivä

Aihealueet

Hinta
12.00€
Kuvaus
Taskukokoinen Aluekehityslainsäädäntö 2021 -julkaisu sisältää keskeisimmät EU:n ohjelmakauden 2021–2027 kehittämistyötä ohjaavat kansalliset lait ja asetukset. Julkaisussa on myös ELY-keskuksia koskeva ajantasaisin lainsäädäntö. Lainsäädäntöä on seurattu 15.4.2022 asti.

Kokonaisuudessa säädetään kansallisen aluepolitiikan ja EU:n alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta ja yhteensovittamisesta. Alueiden kehittämisen tavoitteita, suunnittelua ja toimintatapoja on uudistettu toimintaympäristön muutosten sekä EU:n ja kansallisten tavoitteiden mukaisesti. EU:n alue- ja rakennepolitiikan vuonna 2021 alkanutta kautta varten tehdyt lainsäädännölliset ratkaisut tähtäävät hallinnon yksinkertaistamiseen ja sääntelyn selkeyttämiseen

Vastuu alueiden kehittämisestä on valtiolla ja kunnilla. Alueiden kehittäminen on valtion, maakuntien liittojen, kuntien ja muiden toimijoiden vuorovaikutukseen perustuvaa hallinnonalojen välistä yhteistyötä. Maakuntien liitot aluekehittämisviranomaisina vastaavat strategisen kehittämisen kokonaisuudesta jossa mm. maakunnan alueen yhteinen strateginen tahtotila rakentuu. ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla.

Lainsäädäntöön on uutena menettelynä kirjattu alueiden kehittämisen keskustelut, joiden tavoitteena on edistää valtion ja alueiden yhteistyötä ja vuorovaikutusta alueiden kehittämisen tavoitteiden saavuttamiseksi. Keskustelut tukevat osaltaan kansallisiin ja alueiden erilaisiin vahvuuksiin ja tarpeisiin perustuvaa monitasoista kehittämistoimintaa.

Me Kuntaliitossa toivomme, että käsissäsi oleva kirjanen on toimiva työkalu ja apuväline niin aluekehittämisen ammattilaisille kuin luottamushenkilöille.
Julkaisupäivä
ISBN
978-952-293-844-2
Sivumäärä
248
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto