Julkaisun kansi

Kestävän kehityksen strateginen johtaminen

Julkaisupäivä
Kuvaus
Tässä julkaisussa annetaan kunnille ja muille paikallistason toimijoille perustietoa kestävästä kehityksestä ja sen tavoitteiden strategisesta johtamisesta. Lisäksi julkaisun toisessa osassa annetaan työkaluja ja ideoita kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen.

Julkaisu on HTML-muotoinen verkkosivutoteutus.
Julkaisupäivä