Julkaisun kansi

Yleisiltä alueilta roska-astioihin kerättävien ja maasta siivottavien roskien koostumustutkimukset 2022

Tekijät
Tommi Kaartinen, Juho Mäkelä & Jade Skog
Julkaisupäivä
Kuvaus
Tiettyjen kertakäyttömuovituotteiden tuottajat joutuvat vuodesta 2023 alkaen maksamaan kunnille korvauksia yleisten alueiden jätteiden keräyksestä ja roskaamisen siivoamisesta aiheutuvista kuluista. EU:n kertakäyttömuovidirektiivi (ns. SUP-direktiivi) on toimeenpantu jätelailla, joka velvoittaa tuottajat osallistumaan tuotteistaan syntyneiden jätteiden säännöllisiin keräys-, siivous- ja käsittelykustannuksiin, mukaan lukien jätteenkeräysinfran kustannuksiin, tietyillä julkisilla alueilla. Kustannusvastuun jakamiseksi erilaisten tuotteiden tuottajien ja kuntien välillä on näiltä yleisiltä alueilta, roska-astioista ja maasta, kerättävien jätteiden koostumus selvitettävä.

Kuntaliiton, KEHTO-foorumin kaupunkien, SUP-tuottajien ja ympäristöministeriön rahoittamana Ramboll kehitti syksyn 2021 aikana menetelmän yleisiltä alueilta kerättävien jätteiden koostumuksen selvittämiseen (Kaartinen & Mäkelä 2021). Menetelmän löydät https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2022/2166-menetelma-yleisilta-alueilta-roska-astioihin-kerattavien-ja-maasta-siivottavien

Tässä raportissa kuvataan em. menetelmän mukaisesti toteutettu jätteiden koostumustutkimus, joka toteutettiin vuoden 2022 aikana. Kuntien ja SUP-tuottajien yhdessä toteuttama kerättyjen ja siivottujen roskien koostumustutkimus oli ensimmäinen laatuaan Suomessa. Raportti sisältää yhteenvedon toteutetuista tutkimuksista ja päätelmät sekä suositukset vastaavien tutkimusten toteuttamiseen jatkossa. Raportin liitteiksi on koottu kaupunkikohtaiset kohderaportit tutkimusten toteutuksesta. Tutkimuksen tulosten perusteella on annettu Valtioneuvoston asetus tuottajien korvausperusteista.
Julkaisupäivä
Tiedoston koko
4,6 Mt
ISBN
978-952-293-879-4
Sivumäärä
61
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto