Julkaisun kansi

Kaupunkiseudullisen suunnittelun tilannekuva

Tekijät
Mervi Hemminki
Julkaisupäivä
Kuvaus
Kaupunkiseutusuunnittelun uudet mallit – vertaistuki ja hyvät käytännöt

Kaupunkiseudullisen suunnittelun tilannekuva -julkaisu on syntynyt osana ympäristöministeriön, MAL-verkoston ja Kuntaliiton Kaupunkiseutusuunnittelun uudet mallit ja vertaistuki -hanketta. Julkaisussa muodostetaan kokonaiskuva Suomessa tehtävästä kaupunkiseudullisesta suunnittelusta. Julkaisu koostuu kaupunkiseutusuunnittelua koskevasta kirjallisuuskatsauksesta, huhtikuussa 2022 toteutetun kaupunkiseutukyselyn tuloksista sekä hankkeessa mukana olleiden kaupunkiseutujen suunnittelutilanteen esittelystä. Lisäksi julkaisuun on liitetty katsaus kansainvälisiin verrokkeihin sekä nostoja syksyllä 2022 pidettyjen työpajojen tuloksista. Julkaisun loppuun on liitetty suosituksia. Julkaisun pohjalta on edelleen työstetty erillinen Kaupunkiseutusuunnittelijan käsikirja (Suomen Kuntaliitto 2023).
Julkaisupäivä
Tiedoston koko
7,9 Mt
ISBN
978-952-293-882-4
Sivumäärä
102
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto