Rakentamislaki ja rakennusvalvonta

Rakentamislaki ja rakennusvalvonta

Tekijät
Lauri Jääskeläinen
Julkaisupäivä
Kuvaus
Rakentamislaki hyväksyttiin eduskunnan täysistunnossa 1.3.2023 ja laki julkaistiin säädöskokoelmassa 21.4.2023 numerolla 751/2023. Samalla muutettiin kuuttakymmentä muuta lakia. Jo aikaisemmin oli annettu laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä (431/2023). Laki rakentamisen suunnittelu- tai työnjohtotehtävissä toimivien pätevyyden osoittamisesta (812/2023) julkaistiin myös 21.4.2023. Rakentamisen lakipaketti tulee valtaosin voimaan 1.1.2025 vuosia kestäneen valmistelutyön tuloksena.

Tarve uutta lainsäädäntöä avaavalle ohjeistukselle on ilmeinen. Käsillä oleva opastava julkaisu selostaa ja avaa lakipakettia joiltakin osin. Julkaisu ei ole kaikenkattava eikä se sellaiseksi ole tarkoitettukaan. Julkaisu keskittyy erityisesti julkisen rakennusvalvonnan kannalta keskeisiin kysymyksiin. Koska rakentamisen ohjaus ja sääntely toteuttaa pitkälti alueiden käytön ohjauksen kautta syntyviä reunaehtoja ja rajoituksia, on tarvittaviksi katsottavilta osin otettu huomioon myös kaavoituksen säännöstöä.
Julkaisupäivä
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto