TE-palvelut 2024 -uudistuksen toimeenpanon käsikirja

Tekijät
Kuntaliitto
Julkaisupäivä
Kuvaus
Käsissäsi on TE-palvelut 2024 -uudistuksen sekä KOTO24-uudistuksen toimeenpanon ja muutoksen johtamisen tueksi valmisteltu toimeenpanon käsikirja. Toimeenpanon käsikirja on valmisteltu valtakunnallisesti yhteistyössä kaikkien uudistuksessa mukana olevien toimijoiden sekä henkilöstön edustajien kesken. Toimeenpanon käsikirjan tarkoituksena on tukea toimeenpanon etenemistä aikataulussa, tehtävän työn ja tarvittavien resurssien hahmottamisessa sekä sidosryhmien osallistamisessa. Lisäksi se edesauttaa tiivistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta keskeisten toimijoiden kesken. Toimeenpanon käsikirja on päivittyvä verkkojulkaisu. Palveluja ei ole kuvattu käsikirjassa kattavasti, vaan sisällön tuotannossa hyödynnetään linkityksiä jo olemassa oleviin materiaaleihin.

Käsikirjan ensimmäinen osio on julkaistu aiemmin keväällä. Käsikirjan ensimmäiseen osaan on koottu tärkeimpiä huomioitavia seikkoja uudistuksen toimeenpanoon liittyen. Käsikirjan teemat ovat aikataulu, suunnitelma, järjestämisvastuu, palvelusuunnittelu, rahoitus, kotoutumislain kokonaisuudistus (KOTO24), hankinnat ja digiasiat.

TE-palvelut 2024 -uudistuksen sekä KOTO24-uudistuksen lainsäädäntö valmisteltiin Sanna Marinin hallituskaudella. Molempien lakien toimeenpanoa valmistellaan kokonaisuutena.
Julkaisupäivä
Kustantaja
Kuntaliitto