Kartoitus 20 kunnan kunnanhallituksen esitys­lista-asioiden EU-kytköksistä vuosina 2022–2023 sekä tapaustutkimus Helsingin kaupungin lautakunnista ja johtokunnista vuosina 2022–2023.

Uutta kunnista -julkaisu nro 1/2024

Selvityksessä kartoitetaan kuntien luottamushenkilö­elinten päätösasioiden kytköksiä EU-lainsäädäntöön. Edellinen vastaava kartoitus tehtiin Kuntaliiton toimeksiannosta vuonna 2014.

Analyysin pohjalla on 20 kunnan hallituksen esityslistoja ajanjaksolta kesäkuu 2022–2023, yhteensä 130 esityslistaa ja 1 335 päätösasiaa. Tämän lisäksi analysoidaan tapaus­tutkimuksena Helsingin kaupungin lautakuntien ja johtokuntien esityslistoja.

EU kuntien esityslistoilla -selvitys lyhyesti

  • Miten paljon EU:sta lähtöisin olevat säädökset ja EU-tason strategiset tavoitteet vaikuttavat suomalaisten kuntien luottamushenkilöelinten päätöksentekoon? 
  • Kuinka suurella osuudella kunnanhallituksen esityslista-asioista on suora tai välillinen yhteys EU-tasolla tehtyyn päätökseen, joko sitovan lainsäädännön kautta tai niin, että kunta omassa päätöksenteossaan huomioi EU-tasolla tehtyjä strategisia linjauksia? 
  • Millaisissa päätösasioissa nämä EU-yhteydet näkyvät konkreettisesti?
Julkaisupäivä
Tiedoston koko
3,1 Mt
ISSN
2342-2157
Sivumäärä
37
Kustantaja
Kuntaliitto
ISSN
2342-2157