Julkaisun kansi

Kunnanjohtajan johtajasopimus sekä tavoite- ja kehityskeskustelut

Tekijät
Kuntaliitto
Julkaisupäivä
Kuvaus
Kunnanhallituksen puheenjohtajille suunnattu ohjeistus johtajasopimuksen laadintaan ja säännöllisten tavoite- ja kehityskeskustelujen käymiseen.

Kunnanjohtajan johtajasopimuksen sisällöstä säädetään kuntalaissa yleisellä tasolla, joten kunnat voivat itse päättää sopimuksen sisällöstä omien tarpeidensa mukaan. Laissa ei myöskään säädetä määräajasta, johon mennessä viran vastaanottamisesta johtajasopimus on tehtävä. On kuitenkin perusteltua, että johtajasopimuksen valmistelu aloitetaan jo rekrytointivaiheessa ja sopimus hyväksytään virkasuhteen käynnistymisen yhteydessä.

Tällä ohjeistuksella pyritään selkiyttämään johtajasopimuksen tarkoitusta, sisältöä ja laadintaprosessia. Lisäksi tämä ohjeistus sisältää johtajasopimuksen liitteenä olevan kunnanjohtajan vuosittaisten tavoitteiden päivittämisen osana tavoite- ja kehityskeskustelua sekä ohjeistuksen kunnanjohtajan irtisanoutumiseen johtajasopimuksen mukaisesti.
Julkaisupäivä
Kustantaja
Kuntaliitto