Kunnallisen nuorisotyön dokumentaatio -hanke

Suomen Kuntaliitto ry on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustuksen nuorisoalan valtakunnallisen toiminnan kehittämiseen. Vuosina 2021-22 toteutettavassa hankkeessa kehitetään kunnallisen nuorisotyön tiedontuotantoa.

Kunnallinen nuorisotyö on tavoittavuudeltaan ja laajuudeltaan suurin nuorisotyön toimintakenttä, mutta nykyisellään sitä koskeva tieto on sirpaleista ja osin puuttuvaa. Nuorisotyöstä tarvitaan monimuotoista tietoa, jonka avulla kunnissa tehtävää nuorisotyötä ja -toimintaa voidaan tehdä näkyviksi. Dokumentoinnin ja tilastoinnin avulla kunnallista nuorisotyötä voidaan johtaa paremmin tiedolla ja työn vaikuttavuutta ja arviointia voidaan vahvistaa niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin.

Kunnallisen nuorisotyön dokumentointijärjestelmä, nuoDo, on valmiina kuntien käyttöön! Mikäli kunnassanne on kiinnostusta ottaa järjestelmä käyttöön, olethan yhteydessä. Järjestelmä on kunnille maksuton!

Tallenne Aluehallintoviraston kanssa yhteistyössä järjestetystä infotilaisuudesta 31.3 "Kunnallisen nuorisotyön dokumentointijärjestelmä (nuoDo) tilastoinnin ja tiedolla johtamisen tueksi" on löydettävissä AVIn koulutuskalenterista. Ilmoittautumalla seminaariin saat paluuviestinä tallennelinkin. Tallenne on katsottavissa 31.12.2022 saakka.

nuoDo koulutukset ja palaute

Koulutusaikoja lisätty loppuvuoteen! Huomioithan, että ennen pääkäyttäjäkoulutusta sopimus nuoDon käytöstä tulisi olla tehtynä. Sopimusasioissa otathan yhteyttä Pauliinaan (yhteystiedot alhaalla). Loppuvuoden pääkäyttäjäkoulutuksiin ja käyttäjäkoulutuksiin on erilliset linkit päivämäärien alapuolella: 

Pääkäyttäjäkoulutukset (n. 1,5 tuntia, teams): 

18.11. perjantai klo 12-13:30

28.11. maanantai klo 13-15

1.12. torstai klo 9-10:30

9.12. klo 9:30-11

12.12. klo 9-10.30

Pääkäyttäjäkoulutuksiin ilmoittautuminen tästä linkistä!

 

Käyttäjäkoulutukset (n. 1 tunti, teams):

29.11. tiistai klo 12-13

9.12. perjantai klo 12-13 

12.12. maanantai 12-13

Käyttäjäkoulutuksiin ilmoittautuminen tästä linkistä

Loppuvuoteen on mahdollista sopia vielä lisäkoulutuksia tarpeen mukaan, otathan yhteyttä! 

Keräämme palautetta nuoDo -koulutuksista, ohjeista sekä nuoDo -järjestelmästä yleisesti. 
Voitte antaa palautetta ja kehittämistoiveita tästä linkistä. 

nuoDo -klinikat tauolla!

Nuodo -klinikat päättyivät lokakuun lopussa vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Käyttäjätukea ja perehdytystä on saatavilla muutoin, eli otathan yhteyttä Pauliinaan mikäli tarvitset tukea järjestelmän käytössä! 

 

Avaa kaikki

Hankkeen tavoitteet

Kehittämishankkeessa on luotu kunnille maksuton dokumentaatiojärjestelmä eli sähköinen työkalu, joka vastaa kunnallisen nuorisotyön dokumentaatio- ja tilastointitarpeisiin. Hankkeen avulla vahvistetaan kunnallista nuorisotyötä koskevaa tiedontuotantoa. Järjestelmän avulla kunnat sanallistavat ja tilastoivat tekemäänsä nuorisotyötä, jolloin työstä on helpompi viestiä päätöksentekijöille ja muille sidosryhmille.

Dokumentointijärjestelmän avulla kootaan tietoa paikallisesta nuorisotyöstä ja -toiminnasta sekä järjestämistä koskevista tunnusluvuista. Paikallisen tiedon pohjalta rakentuu kansallinen tieto nuorisotyön toimintaympäristöistä, työn sisällöistä ja kohderyhmistä sekä järjestämisestä. Tuotettavan tiedon avulla voidaan vaikuttaa nuorisotyön kehittämiseen, laatuun ja rahoitukseen sekä nuorten saamaan ja toteuttamaan palveluun. Järjestelmän avulla voidaan kertoa nuorisotyön resurssien käytöstä sekä nuorten kokemuksia saamistaan palveluista ja heidän toteuttamastaan toiminnasta.

Kohderyhmä

Järjestelmän käyttäjiksi ja tiedon tuottajaksi tavoitellaan kunnallisen nuorisotyön työntekijöitä, suunnittelijoita ja johtajia. Tavoitteena on, että järjestelmä on käytössä erikokoisissa kunnissa ympäri Suomen.

Järjestelmän aktiivisten käyttäjien lisäksi tuotettua tietoa hyödyntävät paikallisesti ja valtakunnallisesti toimivat asiantuntijat, tutkijat, virkamiehet, poliittiset päätöksentekijät sekä nuorisotyötä rahoittavat tahot.

Kerättävät tiedot

Dokumentaatiojärjestelmä auttaa kuvaamaan kunnallista nuorisotyötä ja -toimintaa määrällisesti ja laadullisesti. Järjestelmään kirjataan missä, mitä ja miten nuorisotyötä tehdään. Toimintaa kuvaavan tiedon lisäksi kerätään tietoa kunnallisen nuorisotyön järjestämisestä ja sen käytössä olevista resursseista.

Paikallisen dokumentoinnin ansiosta syntyy valtakunnallisia vertailu- ja volyymitietoja. Monimuotoinen, erilaisissa ympäristöissä ja eri menetelmin paikallisesti tehtävä nuorisotyö ei sellaisenaan asetu valtakunnallisiin kehyksiin, vaan tätä varten tehdään erillistä määrittely- ja kehittämistyötä yhdessä kuntien kanssa. Kehittyvät valtakunnalliset tunnusluvut ovat hyödynnettävissä myös paikallisessa päätöksenteossa.

Järjestelmän aktiivinen käyttö tekee näkyväksi nuorisotyön ammattilaisten osaamista. Tiedon avulla voidaan nostaa esiin uusia ja kehittyviä käytänteitä. Kehittämisen tuloksia voidaan hyödyntää yksittäisissä kunnissa tai laajemmin koko nuorisotyön kentällä. Dokumentoinnin avulla tuotetaan tietoa myös nuorista, heidän omaehtoisesta toiminnastaan, osallisuudestaan ja luovuudestaan.

Yhteistyötahot

Järjestelmää kehitetään tiiviissä yhteistyössä eri kokoisten kuntien kanssa. Kunnilla on keskeinen rooli kerättävien tietojen määrittelyssä. Kuntien kanssa tehtävässä yhteistyössä korostuu järjestelmän paikallinen käytettävyys. Kunnilla on myös laaja edustus hankkeen ohjausryhmässä. Järjestelmän käyttöönoton myötä kuntien nuorisotyön henkilöstö vastaa tiedon tuottamisesta järjestelmään.

Kuntien ohella yhteistyötä tehdään aluehallintoviraston, nuorisotyön osaamiskeskusten sekä nuorisoalan tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden kanssa.

Järjestelmän teknisestä kehittämisestä vastaa Vincit Oyj.

Hankkeen eteneminen

Dokumentaatiojärjestelmän kehittämistyö alkoi tammikuussa 2021 ja järjestelmän ensimmäinen käyttöversio valmistui helmikuussa 2022. Nuorisotyön dokumentointijärjestelmä nuoDo, on nyt valmis kuntien käyttöön ja kunnat voivat liittyä maksuttoman järjestelmän käyttäjäksi omassa aikataulussaan. Kuntaliitto toteuttaa järjestelmään liittyvää käyttökoulutusta. Käyttäjätukea on saatavilla koko hankkeen ajan eli vuoden 2022 loppuun asti.

Hankkeen painopisteenä vuonna 2022 on järjestelmän jalkauttaminen ja juurruttaminen kuntiin. Lisäksi järjestelmää jatkokehitetään vuoden 2022 aikana. Järjestelmään tullaan toteuttaminen toiminnallisuus, joka mahdollistaa palautteen keräämisen palveluihin osallistuvilta nuorilta.

Pauliina Lahtinen

Projektityöntekijä
Hyvinvointi ja sivistys -yksikkö
+358 9 771 2290, +358 50 401 9159
Vastuualueet
  • Kunnallisen nuorisotyön dokumentaatio -projekti
  • nuoDo-järjestelmään liittyvä kouluttaminen ja viestintä