Kunnallisen nuorisotyön dokumentaatio -hanke

Kunnallisen nuorisotyön dokumentointijärjestelmä, nuoDo, valmistui kuntien käyttöön helmikuussa 2022. Järjestelmän käyttöön on lähtenyt mukaan jo lähes 90 eri kokoista kuntaa!

Suomen Kuntaliitto ry on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustusta nuoDon jatkokehittämistä ja juurruttamista varten vuosille 2023-2024. Jatkamme nuoDon toiminnallisuuksien kehittämistä yhteistyössä kuntien kanssa ja tarjoamme käyttäjätukea ja koulutusta.

Mikäli kunnassanne on kiinnostusta ottaa järjestelmä käyttöön, olethan yhteydessä! Järjestelmä ja sen käyttö on maksutonta. Ennen käyttöönottoa ja koulutusta tehdään sopimus kunnan ja Kuntaliiton välille järjestelmän käytöstä. Sopimuspohjan saat Pauliinalta, joka jatkaa hankkeen projektipäällikkönä sekä vastaa jatkossakin järjestelmän käyttäjätuesta ja koulutuksista.

nuoDo koulutukset ja palaute

nuoDo -koulutukset jatkuvat vuosina 2023-2024. Otamme vastaan toiveita koulutusten ajankohdiksi, joten otathan yhteyttä! On myös mahdollista järjestää alueellisia koulutuksia tarpeen mukaan niin livenä kuin teamsilla. Koulutukset ovat sisällöltään samankaltaisia, mutta pääkäyttäjäkoulutus on hieman laajempi käyttäjäroolista johtuen. Koulutus on saatavilla nyt myös tallenteina.

Huomioithan, että koulutuksiin voi ilmoittautua kun järjestelmän käyttöönotosta on sovittu Kuntaliiton kanssa, ja sopimusasia on vireillä. 

Pääkäyttäjäkoulutuksia järjestetään kysynnän mukaan. Halutessasi voit katsoa myös koulutustallenteet, jotka saat Pauliinalta!

 

Käyttäjäkoulutukset

Pe 14.4. klo 12-13:30

Ilmoittaudu käyttäjäkoulutukseen tästä!

Saat kalenterikutsun koulutukseen n. vko ennen koulutuksen ajankohtaa. 

Keräämme palautetta nuoDo -koulutuksista, ohjeista sekä järjestelmästä yleisesti. Voitte laittaa palautetta ja kehittämistoiveita tästä linkistä. 

nuoDo -käyttäjätuki

Käyttäjätukea ja perehdytystä tarjotaan myös uuden hankekauden ajan! Otathan yhteyttä, mikäli tarvitset tukea tai opastusta järjestelmän käytössä!

nuoDo -klinikoilla pääpainona on opastaminen uuden toiminnallisuuden (nuorten itsekirjautumis- ja palauteominaisuus) käyttöönotossa, mutta käydään muitakin järjestelmän asioita läpi tarpeen mukaan. Seuraavat nuoDo -klinikat:

Ma 3.4. klo 15-16 Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Ke 12.4. klo 12-13 Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Linkki on avoin, eikä klinikoihin tarvitse ilmoittautua erikseen. Klinikat järjestetään suomeksi, mutta tarvittaessa järjestetään myös ruotsinkielistä koulutusta! 

Tervetuloa linjoille!

Avaa kaikki

Hankkeen tavoitteet

Kehittämishankkeessa luotiin kunnille maksuton dokumentointi- ja tilastointijärjestelmä, joka vastaa kunnallisen nuorisotyön tarpeisiin. Hankkeen avulla vahvistetaan kunnallista nuorisotyötä koskevaa tiedontuotantoa. Järjestelmän avulla kunnat sanallistavat ja tilastoivat tekemäänsä nuorisotyötä, jolloin työstä on helpompi viestiä päätöksentekijöille ja muille sidosryhmille.

Dokumentointijärjestelmän avulla kootaan tietoa paikallisesta nuorisotyöstä ja -toiminnasta sekä järjestämistä koskevista tunnusluvuista. Paikallisen tiedon pohjalta rakentuu kansallinen tieto nuorisotyön toimintaympäristöistä, työn sisällöistä ja kohderyhmistä sekä järjestämisestä. Tuotettavan tiedon avulla voidaan vaikuttaa nuorisotyön kehittämiseen, laatuun ja rahoitukseen sekä nuorten saamaan ja toteuttamaan palveluun. Järjestelmän avulla voidaan kertoa nuorisotyön resurssien käytöstä sekä nuorten kokemuksia saamistaan palveluista ja heidän toteuttamastaan toiminnasta.

Kohderyhmä

Järjestelmän käyttäjiksi ja tiedon tuottajaksi tavoitellaan kunnallisen nuorisotyön työntekijöitä, suunnittelijoita ja johtajia. Tavoitteena on, että järjestelmä on käytössä erikokoisissa kunnissa ympäri Suomen.

Järjestelmän aktiivisten käyttäjien lisäksi tuotettua tietoa hyödyntävät paikallisesti ja valtakunnallisesti toimivat asiantuntijat, tutkijat, virkamiehet, poliittiset päätöksentekijät sekä nuorisotyötä rahoittavat tahot.

Kerättävät tiedot

Dokumentaatiojärjestelmä auttaa kuvaamaan kunnallista nuorisotyötä ja -toimintaa määrällisesti ja laadullisesti. Järjestelmään kirjataan missä, mitä ja miten nuorisotyötä tehdään. Toimintaa kuvaavan tiedon lisäksi kerätään tietoa kunnallisen nuorisotyön järjestämisestä ja sen käytössä olevista resursseista.

Paikallisen dokumentoinnin ansiosta syntyy valtakunnallisia vertailu- ja volyymitietoja. Monimuotoinen, erilaisissa ympäristöissä ja eri menetelmin paikallisesti tehtävä nuorisotyö ei sellaisenaan asetu valtakunnallisiin kehyksiin, vaan tätä varten tehdään erillistä määrittely- ja kehittämistyötä yhdessä kuntien kanssa. Kehittyvät valtakunnalliset tunnusluvut ovat hyödynnettävissä myös paikallisessa päätöksenteossa.

Järjestelmän aktiivinen käyttö tekee näkyväksi nuorisotyön ammattilaisten osaamista. Tiedon avulla voidaan nostaa esiin uusia ja kehittyviä käytänteitä. Kehittämisen tuloksia voidaan hyödyntää yksittäisissä kunnissa tai laajemmin koko nuorisotyön kentällä. Dokumentoinnin avulla tuotetaan tietoa myös nuorista, heidän omaehtoisesta toiminnastaan, osallisuudestaan ja luovuudestaan.

Yhteistyötahot

Järjestelmää kehitetään tiiviissä yhteistyössä eri kokoisten kuntien kanssa. Kunnilla on keskeinen rooli kerättävien tietojen määrittelyssä. Kuntien kanssa tehtävässä yhteistyössä korostuu järjestelmän paikallinen käytettävyys. Kunnilla on myös laaja edustus hankkeen ohjausryhmässä. Järjestelmän käyttöönoton myötä kuntien nuorisotyön henkilöstö vastaa tiedon tuottamisesta järjestelmään.

Kuntien ohella yhteistyötä tehdään aluehallintoviraston, nuorisotyön osaamiskeskusten sekä nuorisoalan tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden kanssa.

Järjestelmän teknisestä kehittämisestä vastaa Vincit Oyj.

Hankkeen eteneminen

Dokumentaatiojärjestelmän kehittämistyö alkoi tammikuussa 2021 ja järjestelmän ensimmäinen käyttöversio valmistui helmikuussa 2022. Nuorisotyön dokumentointijärjestelmä nuoDo, on nyt valmis kuntien käyttöön ja kunnat voivat tulla mukaan maksuttoman järjestelmän käyttäjäksi omassa aikataulussaan.

Kuntaliitto toteuttaa järjestelmään liittyvää koulutusta ja tarjoaa käyttäjätukea.

Hankkeen painopisteinä vuosina 2023-2024 on järjestelmän juurruttaminen, jalkauttaminen sekä jo olemassa olevien toiminnallisuuksien jatkokehittäminen.

Pauliina Lahtinen

Projektipäällikkö
Hyvinvointi ja sivistys -yksikkö
+358 9 771 2290, +358 50 401 9159
Vastuualueet
  • Kunnallisen nuorisotyön dokumentaatio -projekti
  • nuoDo-järjestelmään liittyvä kouluttaminen ja viestintä