Kuntalous ja valtio: Julkisen talouden suunnitelma ja kuntatalousohjelma

Kuntaliiton kannanotot Julkisen talouden suunnitelmaan 2017-2020

​Linkit ja liitteet-osioista löytyvät Kuntaliiton antamat keskeiset lausunnot, jotka liittyvät Julkisen talouden suunittelmaan 2017-2020, eduskunnan valiokuntiin ja jaostoille seuraavasti: 

  1. ​ Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017—2020; teemana asuminen, Kuntaliiton lausunto eduskunnan ympäristövaliokunnalle 25.4.2016, dnro 415/03/2016, Laura Hassi
  2. Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017—2020, Kuntaliiton lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle 25.4.2016, dnro 434/03/2016, Päivi Väisänen-Haapanen ja Maarit Kallio-Savela
  3. Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017—2020, Kuntaliiton lausunto eduskunnan hallintovaliokunnalle 2.5.2016, dnro 445/03/2016, Reijo Vuorento 
  4.  VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017—2020; teemana maahanmuutto ja kotoutus, Kuntaliiton lausunto hallintovaliokunnalle 3.5.2016, dnro 446/03/2016, Anu Wikman-Immonen
  5. Valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017—2020; teemana maahanmuuttajien koulutuksen kehittäminen ja resurssien riittävyys opetus- ja kulttuuritoimen hallinnonalalla, Kuntaliiton lausunto 16.5.2016 eduskunnan sivistys- ja tiedejaostolle, dnro 463/03/2016, Päivi Väisänen-Haapanen, Maarit Kallio-Savela ja Minna Lindberg 
  6. VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017—2020; teemana JTS/Turvapaikanhakijoista aiheutuvien kustannusten vaikutukset kehyskaudella/kestävyysvajeeseen, Kuntaliiton lausunto valtiovarainvaliokunnalle 19.5.2016, dnro 466/03/2016, Reijo Vuorento ja Tero Tyni
  7. Valtioneuvoston selonteko VNS 3/2016 vp julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017—2020; teemana STM:n hallinnonala, Kuntaliiton lausunto kunta- ja terveysjaostolle 19.5.2016, dnro 464/03/2016, Tero Tyni
  8. Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017—2020; teemana aluekehityksen roolia ja merkitystä talouteen ja työllisyyteen, Kuntaliiton lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle 23.5.2016, dnro 478/03/2016, Reijo Vuorento ja Annukka Mäkinen 
  9. VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017—2020; teeman ammatillisen koulutuksen rahoitus ja rakenneuudistus; muutosten toimeenpano ja vaikutukset kuntien ja koulutuksen järjestäjien näkökulmasta, Kuntaliiton lausunto eduskunnan sivistys- ja tiedejaostolle 25.5.2016, dnro 557/03/2016, Maarit Kallio-Savela

---------------------------------------------------------------------------------------------

Näiden lisäksi Kuntaliittoa on kuultu myös kuntatalouteen ja sote- uudistukseen läheisesti liittyvästä lakiesityksestä koskien esitystä laiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa, liitteenä 3, Kuntaliiton lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 6.6.2016, dnro 589/03/2016, Pirkka-Petri Lebedeff.

 

Sisäiset linkit;

 

Liitteet: