Hyvinvointialueiden yhteinen palveluyhtiö

Hyvinvointialueet aloittavat tärkeän työn kansalaisten peruspalveluiden sekä yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi sosiaali- terveys- ja pelastustoimen palveluissa 1.1.2023 alkaen.  

Kuntien omistamana yhdistyksenä Kuntaliitto ei voi palvella hyvinvointialueita vuodenvaihteen jälkeen. Haluamme yhdessä hyvinvointialueiden kanssa löytää yhteistyöratkaisun, joka mahdollistaa hyvinvointialueille siirtymävaiheen palvelut ja prosessin kohti vakiintuneempaa ratkaisua.   

Yhtiö toimii siltana kohti vakiintuneempaa ratkaisua 

Hyvinvointialueilla on edessä siirtymävaiheen lisäksi useiden vuosien kehittämisen, palveluiden integraation ja toiminnan vakiinnuttamisen ajanjakso. Yhtiö pyrkii helpottamaan hyvinvointialueiden arkea ja keskittymistä perustehtävään. 

Alueiden yhteinen yhtiö luo edellytykset muun muassa sote-muutostuen jatkumiselle ja hyvinvointialueiden yhteisen edunvalvonnan tukemiselle. Se palvelee hyvinvointialueita kokonaisuutena, vahvistaa niiden keskinäistä yhteistyötä sekä rakentaa kuntien ja hyvinvointialueiden sekä muiden sidosryhmien välistä yhteistyötä.   

Toiminnan tavoitteena on viime kädessä asukkaalle turvattavat saumattomat palvelut. Saumaton vuoropuhelu ja yhteistyö hyvinvointialueiden ja kuntien välillä on keskeistä yhteisten asukkaiden hyvinvoinnin sekä yhteisten, rajallisten resurssien tehokkaan käytön varmistamiseksi.   

Yhtiön valmistelu etenee vuorovaikutuksessa alueiden kanssa 

Hyvinvointialueiden tarpeet ovat keskiössä yhtiön valmistelussa. Erilaisista vaihtoehdoista käydään alueiden kanssa parhaillaan avointa keskustelua. 

Palvelustrategiaa ja yhtiön toimintaa suunnitellaan syksyn aikana yhdessä hyvinvointialueiden edustajien kanssa. Julkaisemme palvelustrategian syksyllä 2022. Yhtiön on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2023. 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista