Tutkimuslupapyyntö Kuntaliiton arkistoon

Suomen Kuntaliitto ry:n arkisto on käytettävissä historiallisiin ja tieteellisiin tutkimustarkoituksiin. 

Lähetä tutkimussuunnitelma liitetiedostona tai kuvaile tutkimuksen aihe. 
Vastuuhenkilö tai tutkimuksesta vastaava ryhmä.
Mahdollisimman yksilöity pyyntö. Suppeisiin tietopyyntöihin vastaamme sähköpostitse. Laajojen pyyntöjen osalta sovimme kanssanne ajan, jolloin voitte tutkia aineistoa Kuntatalolla
Enintään 5 tiedostoa.
Rajoitus: 16 MB.
Sallitut tiedostotyypit: gif, jpg, png, bmp, tif, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx.
Kuvaus yleisellä tasolla siitä, mikä on henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja mihin tarkoitukseen erikseen yksilöityjä henkilötietoja tutkimuksessa käytetään. Tarkempi kuvaus tulee ilmetä tutkimussuunnitelmasta. 
Lyhyt kuvaus siitä, miten käsiteltävät henkilötiedot säilytetään ja suojataan sekä tieto työn suorituspaikasta. Tarkempi kuvaus tulee ilmetä tutkimussuunnitelmasta. 
Kuvaus käsiteltävän tietoaineiston elinkaaresta, eli siitä, miten tiedot kerätään, hävitetään tai arkistoidaan. Tarkempi kuvaus tulee ilmetä tutkimussuunnitelmasta.
Tämän lomakkeen tietoja säilytetään Kuntaliiton asiakas- ja sidosryhmärekisterissä 10 vuotta.
Yhteystiedot