Kuntaliiton jäsenpalvelut

Kuntaliitto on kuntien ja koko kunta-alan yhteinen edunvalvoja, palvelija ja kehittäjä sekä kuntien itsehallinnon vahvistaja. Kuntaliiton muodostavat kaikki Suomen kunnat ja kaupungit. Mukana toiminnassa ovat maakuntaliitot, sairaanhoitopiirit ja muita kuntataustaisia organisaatioita.

Jäsenmaksuun kuuluvat palvelut

 • Kuntien ja kuntayhtymien edunvalvonta
 • Yhteiset kehittämistehtävät ja tutkimus
 • Asiantuntijapalvelu puhelimessa ja sähköpostitse (ensimmäinen tunti)
 • Tiedonvälitys (mm. yleiskirjeet, tiedotteet, soveltamisohjeet, perustilastot, www-palvelu).

Lisäksi välitämme kunta-alaa koskevaa tietoa suomeksi ja ruotsiksi ja tuotamme jäsenillemme muun muassa seuraavia palveluita:

 • Yleiskirjeet – Kuntaliiton ohjeet ja suositukset kunnille
 • Lausunnot – kannanotot viranomaisten pyyntöihin esimerkiksi lainsäädännön valmistelussa (osa maksullisena)
 • Muut soveltamisohjeet ja suositukset kunnille
 • Asiantuntijapalvelut – henkilökohtaista neuvontaa puhelimitse ja sähköpostilla sekä asiantuntijapuheenvuorot tapahtumissa
 • Sähköiset uutiskirjeet – koosteet eri toimialojen ja hankkeiden ajankohtaisista uutisista
 • Verkkopalvelu – kuntatiedon keskus internetissä: Kuntaliitto.fi, kommunforbundet.fi, localfinland.fi
 • Ekstranet – Kuntaliiton verkostotyötä tukevat sähköiset työtilat
 • Sähköpostilistat – eri kunta-alan ammattiryhmien keskinäinen yhteydenpito
 • Yhteistyöverkostot – kunta-alan kehittämisyhteistyö (osa maksullisena)
 • Pienten kuntien neuvottelukunta ja Ruotsinkielinen neuvottelukunta – välittävät kuntakentän näkemystä liiton päätöksenteon ja asioiden valmistelun tueksi
 • Tilastopalvelut – tilastoja kunta-alasta (osa maksullisena
 • Mediatiedotteet – välitämme jäsenillemme edunvalvonnan ajankohtaiset tiedotteet
 • Oppaat ja julkaisut – maksuttomat julkaisut verkkokaupasta (osa maksullisena)

Tietoa Kuntaliitto-konsernin palveluista löydät täältä.

Maksulliset lisäpalvelut ja tuotteet

Kuntaliitto tukee kuntia myös kunta-alan vahvaan osaamiseen perustuvilla maksullisilla lisäpalveluilla ja tuotteilla. 

Kuntaliiton hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaan liiton palvelutoiminta ja sen maksullisuus määritellään seuraavasti:

 • kirjalliset lausunnot, myös suurempitöiset vastaukset sähköposteina tulleisiin kyselyihin. Vastauksen laskutuksesta on ensin ilmoitettava kyselijälle.

 • vaativampi lainopillinen neuvonta ja toimeksiannot

 • neuvottelut ja asiantuntijana kuuleminen

 • koulutus

 • julkaisut julkaisukohtaisen hinnoittelun mukaisesti (keskihinta on noin 20 € + toimitusmaksut)

 • lisäkappaleet kuntatiedotteista.

Maksullisten palvelujen laskutusperusteet

Kunnalle ja kunnan edustajalle sekä Kuntaliiton palvelusopimuspohjaisille yhteistyökumppaneille tavanomaisen vastausajan puitteissa kirjallisesta tai sähköpostitse annetusta lausunnosta laskutetaan käytetyn työajan perusteella ensimmäisen tunnin ylittävältä alkavalta työtunnilta.

Ohjeellinen laskutusperuste on 150 euroa/tunti + alv. Kuntaliiton jäsenmaksuun ja palvelusopimuksiin sisältyy ensimmäinen tunti asiantuntijapalvelua ja toiselta alkavalta tunnilta veloitetaan ohjeellinen tuntihinta. Muilta kuntataustaisilta toimijoilta veloitetaan kaksinkertainen hinta ja muilta organisaatioilta veloitetaan minimissään kaksinkertainen hinta.

Kiireellisistä lausunnoista, joissa vastausaika on asiakkaan toiveesta 1–3 päivää, laskutetaan kaksinkertainen hinta. Mikäli lausunto vaatii erittäin laajaa selvitystä, laskutusperusteesta sovitaan erikseen.

Neuvottelu- ja kuulemistehtävistä laskutetaan sopimuksen mukaan. Laskutus perustuu käytettyyn työaikaan ja aiheutuneisiin matka- ym. kustannuksiin. Samoja perusteita sovelletaan myös videoneuvotteluihin.

Asiantuntijan ohjeellinen puheenvuoro- tai luentopalkkio sekä neuvottelu- ja kuulemispalkkio on 150 euroa/h + alv.  Laskutus perustuu  käytettyyn valmistelu- ja toteutustyöaikaan ja aiheutuneisiin matkakuluihin. Mahdolliset matkatoimistojen ym. muut toimeksiannon hoitamisesta aiheutuvat laskut ohjataan suoraan toimeksiantajalle, jolloin vältetään tarpeeton läpilaskutus. Useita luennoitsijoita vaativien tilaisuuksien veloitukset sovitaan erikseen.

Laskutusperusteet eivät koske KT Kuntatyönantajien palveluja.