Maakuntien liitot

Kansainvälinen toiminta

Maakuntien liitot hoitavat tehtäviinsä liittyviä kansainvälisiä asioita ja yhteyksiä. Perinteisen pohjoismaisen yhteistyön lisäksi kansainvälinen vuorovaikutus on lisääntynyt entisestään paitsi Euroopassa ja Venäjällä myös mm. Kaakkois-Aasiassa ja Kiinassa. Maakuntien liitot ovat mukana sekä kehittämässä että toteuttamassa EU:n aluepolitiikkaa. Liitot laativat EU:n rakennerahastoista myönnettävien tukien edellyttämät ohjelmat omalla alueellaan ja omilla rahoituspäätöksillään toteuttavat niitä.

Alueiden komitean (Committee of the Regions) perustaminen vuoden 1994 alussa virallisti Suomen paikallisten ja alueellisten kunnallisten vaikuttajien edustuksen Euroopan unionissa valtion viranomaisten (lääninhallitus) sijasta. Maakuntien liittojen edustajat ovat Suomen alueiden edustajia EU:n alueiden komiteassa. Useilla maakuntien liitoilla on myös omia pysyviä edustustojaan Brysselissä Suomen Kuntaliiton edustuston lisäksi.

Maakuntien liittojen edustajat toimivat myös Euroopan Neuvoston Paikallis- ja Aluehallintokongressissa ja sen alueiden kamarissa (Congress of Local and Regional Authorities of Europe, CLRAE).

Useat maakuntien liitot ovat lukuisten eurooppalaisten alueorganisaatioiden jäseniä. Näistä merkittävimmät ovat: Euroopan alueiden liitto (Assembly of European Regions, AER), Euroopan perifeeristen merellisten alueiden liitto (Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe, CPMR), joka on yksi vanhimmista erityisalueiden liitoista ja Euroopan raja-alueiden liitto (The Association of European Border Regions, AEBR), joka edistää raja-alueiden yhteistyötä.